Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2014

PEGAS NONWOVENS dosáhl v roce 2013 ukazatele EBITDA ve výši 38,6 milionu EUR

LUCEMBURK/ZNOJMO (20. března 2014) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě předběžných neauditovaných výsledků v roce 2013 celkových konsolidovaných výnosů 199,2 milionu EUR, tj. o 6,1 % více než v roce 2012.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 dosáhly konsolidované výnosy 53,2 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 11,8 %. Meziroční růst výnosů byl způsoben vyššími prodeji spojenými s náběhem výroby z nové egyptské linky.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, dosáhla v roce 2013 výše 38,6 milionu EUR, o 1,1 % meziročně více. Na meziroční srovnání měl pozitivní vliv mechanismus přenesení cen vstupních materiálů a slabší kurz české koruny vůči EUR. Nepříznivě naopak působily nižší než plánované výsledky v oblasti výroby a přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu. Po vyloučení nákladu z titulu přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu ve výši 0,8 milionu EUR je výsledek roku 2013 mírně vyšší než aktualizovaný výhled zveřejněný v listopadu loňského roku, ve kterém Společnost indikovala hodnotu ukazatele v rozmezí od 37 do 39 milionů EUR. Ve čtvrtém čtvrtletí 2013 činila výše ukazatele EBITDA 10,6 milionu EUR, meziročně o 14,3 % více. Nárůst ukazatele byl způsoben pozitivním vlivem mechanismu přenesení cen vstupních materiálů, slabším kurzem české koruny vůči EUR a postupným náběhem výroby v Egyptě. Oproti tomu nižší než plánované výsledky v oblasti výroby a vliv přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu nárůst tohoto ukazatele snižovaly.

Provozní zisk (EBIT) činil v roce 2013 25,5 milionu EUR, o 4,0 % méně ve srovnání s rokem 2012 a byl ovlivněn nárůstem odpisů. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 dosáhl provozní výsledek 6,8 milionu EUR, meziročně o 1,3 % více.

Čistý zisk Společnosti v roce 2013 meziročně klesl o 93,3 % na 1,4 milionu EUR, a to zejména z důvodu negativního vlivu kurzových změn v porovnávaných obdobích. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 zaznamenala Společnost čistou ztrátu ve výši 7,6 milionu EUR v porovnání se ziskem 3,2 milionu EUR ve stejném období roku 2012, a to zejména z důvodu oslabení kurzu české koruny vůči EUR a následného přecenění rozvahových položek denominovaných v EUR.

„V roce 2013 jsme dosáhli ukazatele EBITDA ve výši 38,6 milionu EUR. Po vyloučení přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu jsme tak mírně překonali aktualizovaný výhled, který jsme zveřejnili v listopadu loňského roku. Z čistě finančního hlediska rok 2013 mírně zaostal za našimi původními očekáváními, nicméně jsme přesvědčeni, že z velké části bylo hospodaření minulého roku nepříznivě ovlivněno souborem jednorázových faktorů, které by se již neměly opakovat. Naopak ze strategického pohledu se dle mého názoru jednalo o jeden z nejúspěšnějších roků v historii Společnosti, kdy PEGAS učinil opravdu významný krok vpřed.

V minulých letech, a zejména pak v roce 2013, jsme vynaložili obrovské úsilí a investovali významné prostředky do rozvoje společnosti. Do následujících let hledíme s optimismem a věříme, že se toto úsilí projeví i ve finančních výsledcích. Základní podmínkou pro naplnění našich cílů je a vždy bude spokojený zákazník a zajištěný prodej. Jsme proto rádi, že dohodnuté kontrakty se zákazníky indikují opětovně plné využití výrobní kapacity. Tím spíše, že jsme oproti roku 2013 významně zvýšili výrobní kapacitu díky nové egyptské výrobní lince, kterou jsme i přes složitou politickou a bezpečnostní situaci v Egyptě zprovoznili v původně plánovaném harmonogramu a která v současné době dosahuje velmi uspokojivých provozních parametrů. Značnou pozornost a zdroje jsme v minulém roce věnovali vývoji nových materiálů, jejichž úspěšná komercializace přinese v tomto roce změnu produktového portfolia. I na základě těchto faktorů očekáváme pro rok 2014 zlepšení hospodářských výsledků a meziroční nárůst ukazatele EBITDA v rozmezí od 12 do 22 %.

Z provozního a finančního hlediska by rok 2014 měl být pro společnost PEGAS rokem stabilizace. Chceme se zaměřit zejména na eliminaci provozních potíží, které nás provázely v minulém roce. V Egyptě je pak naším cílem dosažení podobných výrobních parametrů jako v České republice. Jelikož letos neplánujeme náročné investiční akce, očekáváme také snížení zadlužení Společnosti a zlepšení finančního profilu Společnosti,“ sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Předběžné konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA
za čtvrté čtvrtletí a rok 2013.

V mil. EUR

4. čtvrtletí 2012 4. čtvrtletí 2013 Změna v %
Výnosy 47,6 53,2 11,8 %
EBITDA 9,3 10,6 14,3 %
Provozní zisk 6,7 6,8 1,3 %
Čistý zisk 3,2 -7,6 n/a
V mil. EUR

2012 2013 Změna v %
Výnosy 187,7 199,2 6,1 %
EBITDA 38,1 38,6 1,1 %
Provozní zisk 26,5 25,5 -4,0 %
Čistý zisk 20,9 1,4 -93,3 %

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2014-03-20-PR-Prelims-2013-CZ pdf 145 kB
Datum zvěřejnění: 20. březen 2014
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno