Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2013

PEGAS NONWOVENS dosáhl ve třetím čtvrtletí 2013 ukazatele EBITDA ve výši 8,8 milionu EUR

LUCEMBURK/ZNOJMO (21. listopadu 2013) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných výsledků v prvních devíti měsících tohoto roku celkových konsolidovaných výnosů 146,0 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 4,2 %.

Meziroční růst výnosů byl způsoben vyššími prodeji hotových výrobků (zejména v prvním čtvrtletí roku) a dále pak mírným nárůstem cen polymerů. V samotném třetím čtvrtletí 2013 se celkové výnosy meziročně zvýšily o 0,1 % na 47,9 milionu EUR. Meziroční pokles cenových indexů polymerů rozhodných pro tvorbu prodejních cen hotových výrobků ve třetím čtvrtletí tohoto roku vykompenzoval prodeje z postupně nabíhající produkce
v Egyptě.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila v prvních devíti měsících roku 2013 27,9 milionu EUR a klesla tak oproti předchozímu roku o 3,2 %. Na poklesu ukazatele EBITDA se podílel nárůst osobních nákladů na základě přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu a v důsledku vyššího počtu zaměstnanců v souvislosti s novým závodem v Egyptě. Dobrá výkonnost v oblasti prodejů z počátku roku byla postupně vykompenzována nižšími než plánovanými výsledky v oblasti výroby. Vliv mechanismu přenesení cen vstupních materiálů byl v meziročním hodnocení mírně pozitivní. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku se ukazatel EBITDA snížil v porovnání s třetím čtvrtletím 2012 o 22,2 % na 8,8 milionu EUR. Meziroční srovnání bylo z velké části ovlivněno nadstandardně vysokou hodnotou EBITDA dosaženou ve třetím čtvrtletí loňského roku z titulu významně pozitivního dopadu mechanismu přenesení cen. Na poklesu ukazatele EBITDA se rovněž podílel nárůst osobních nákladů, zejména v souvislosti s přeceněním opcí a vyšší počet plánovaných výrobních odstávek.

Provozní zisk (EBIT) činil v prvních devíti měsících tohoto roku 18,6 milionu EUR, což představuje meziroční pokles o 6,1 %. V samotném třetím čtvrtletí 2013 se provozní zisk meziročně snížil o 38,0 % na 5,2 milionu EUR. Na výši provozního výsledku se nepříznivě podílela nižší provozní výkonnost a vyšší odpisy.

Čistý zisk dosáhl v prvních devíti měsících roku 2013 hodnoty 9,1 milionu EUR, což je meziročně o 48,9 % méně, primárně kvůli nerealizovaným kurzovým rozdílům. Ve třetím čtvrtletí 2013 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 2,3 milionu EUR, o 72,9 % méně než ve stejném období roku 2012, a to vlivem nižší provozní výkonnosti, vyšších odpisů, kurzových změn a nárůstem úrokových nákladů.

„Rok 2013 je pro PEGAS z několika ohledů velmi výjimečný a hlavně náročný. V tomto roce jsme dokončili či dokončujeme několik technických projektů zaměřených na vývoj a kvalifikaci nových materiálů, které by měly významně změnit produktové portfolio. Obrovskou energii a zdroje jsme věnovali výstavbě, zprovoznění a kvalifikaci našeho nového výrobního závodu v Egyptě, kde jsme přes všechny události a problémy poslední doby úspěšně naplnili původní harmonogram. Naše spokojenost by byla mnohem větší, kdyby se tyto úspěchy promítly i do výsledků našeho hospodaření v tomto roce a naplnila se tedy i naše očekávání v této oblasti.

Nicméně vývoj a komercializace nových produktů znamenali velké zásahy do výrobních technologií, plánování výroby a logistiky. Tyto změny byly ve výsledku jednou z hlavních příčin snížení objemu produkce znojemského výrobního závodu, a to zejména ve druhém a třetím čtvrtletí. Výrobní linka v Egyptě byla zprovozněna dle harmonogramu, avšak náběhová křivka komerčních dodávek doznala oproti původním předpokladům zpoždění na základě nutnosti kvalifikace většího množství materiálů než jsme na počátku roku plánovali. Dodané množství bylo tím pádem nižší.

Zejména tyto faktory se podílely na skutečnosti, že dosažené výsledky za třetí čtvrtletí nenaplnily naše očekávání. Vzhledem k dosavadním výsledkům tohoto roku a s ohledem na předpokládaný vývoj v posledním čtvrtletí jsme nuceni snížit i naše očekávání celoročního ukazatele EBITDA. Chtěl bych však ujistit naše akcionáře, že na zlepšení naší výkonnosti pracujeme a pevně věříme, že nižší než očekávané výsledky tohoto roku jsou z velké části ovlivněny souborem jednorázových vlivů, které se nám podaří v budoucím období eliminovat. Jsme přesvědčeni, že investice vynaložené na zlepšení produktového portfolia a práce odvedená v Egyptě přinesou ovoce v následujících letech.

V tomto roce se nám již pošesté v řadě podařilo získat prestižní ocenění „Excellence Award“ od společnosti Procter & Gamble. Na tento úspěch jsme velmi hrdí a nesmírně si ho vážíme, neboť je zřejmé, že spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami je základním předpokladem dlouhodobého úspěchu Společnosti. Spokojenost našich zákazníků potvrzuje i stav vyjednávání prodejů na příští rok, která jsou ve velmi pokročilé fázi a která naznačují prodej celé výrobní kapacity. Věřím, že naši akcionáři také ocenili výplatu dividendy ve výši 1,05 EUR na akcii,“ sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců 2013.

V mil. EUR
3. čtvrtletí 2012 3. čtvrtletí 2013 Změna v %
Výnosy 47,9 47,9 0,1 %
EBITDA 11,3 8,8 -22,2 %
Provozní zisk 8,4 5,2 -38,0 %
Čistý zisk 8,6 2,3 -72,9 %
V mil. EUR
9 měsíců 2012 9 měsíců 2013 Změna v %
Výnosy 140,2 146,0 4,2 %
EBITDA 28,9 27,9 -3,2 %
Provozní zisk 19,8 18,6 -6,1 %
Čistý zisk 17,7 9,1 -48,9 %

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2013-11-21-TZ-3Q-2013-CZ pdf 181 kB
Datum zvěřejnění: 21. listopad 2013

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno