Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2011

PEGAS NONWOVENS pojistil rizika spojená se svou investicí v Egyptě

LUCEMBURK/ZNOJMO, 6. října 2011 – Společnost PEGAS NONWOVENS SA (dálejen "PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje, že dne 5. října 2011 uzavřelapojistnou smlouvu s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (dále jen"EGAP") na krytí rizik spojených se svou investicí v Egyptě.

Pojistná smlouva zahrnuje pojištění investice proti riziku zamezení převodu výnosů zinvestice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození. Společnost EGAPje 100% vlastněna Českou republikou a jejím primárním účelem je podpora exportu aposkytování pojišťovacích služeb vývozcům českého zboží, služeb a investic.

„Při realizaci projektu výstavby nového výrobního závodu v Egyptě věnujemevýznamnou pozornost i eliminaci potencionálních rizikových faktorů. Kromě pojištěnímajetku a pohledávek, které standardně využíváme v České republice, jsme se protorozhodli pokrýt rizika investice v Egyptě i pro případ nenadálých politických událostí.Tímto krokem chceme zajistit maximální možnou ochranu zájmů a majetku Společnosti,“sdělil František Řezáč, generální ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o., a členpředstavenstva PEGAS NONWOVENS SA.

Předseda představenstva a generální ředitel EGAP Ing. Karel Pleva při podpisu pojistnésmlouvy ocenil velmi kvalitní přípravu investice a zdůraznil, že přes aktuálně složitoupolitickou situaci se jedná o vysoce perspektivní trh s velkým potenciálem růstu, kterýnabízí českým exportérům atraktivní příležitosti. "Jednu z nich využila společnost PEGASa jsme rádi, že jsem svým dílem k tomu mohli přispět," řekl Ing. Pleva.

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2011-10-06-Pojisteni rizik-EGYPT-CZ pdf 116 kB
Datum zvěřejnění: 06. říjen 2011

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno