Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2011

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje hlášení akcionáře o změně počtu hlasovacích práv spojených s akciemi

1. Regulovaná informace
Toto oznámení obsahuje regulovanou informaci dle směrnice 2004/109/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informace o emitentech. Oznámení je vydáno v souladu s články 8, 9 a 30 (4) lucemburského zákona ze dne 11. ledna 2008 o transparentních požadavcích v souvislosti s informacemi o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

2. Údaj o emitentovi akcií s hlasovacími právy
PEGAS NONWOVENS SA, akciová společnost založená podle lucemburského práva (société anonyme), referenční číslo CSSF E-0043, se sídlem 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg a zapsána v rejstříku obchodu a společností v Lucembursku pod číslem B 112.044 („Společnost“).

3. Hlášení akcionáře o počtu hlasovacích práv spojených s akciemi PEGAS NONWOVENS SA
Dne 18. března 2011 obdržela Společnost hlášení akcionáře o tom, že klienti a fondy společnosti Templeton Asset Management Ltd. se sídlem 7 Temasek Blvd., # 38-03 Suntec Tower One, Singapore 038 987, nepřímé dceřiné společnosti Franklin Resources Inc., držely k 17. březnu 2011 celkem 903 059 akcií společnosti PEGAS NONWOVENS SA (spravovaných depozitáři Banque Generale Du Lux a Fortis Banque Luxembourg), což představuje 9,78 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Před 17. březnem 2011 klienti a fondy společnosti Templeton Asset Management Ltd. držely 928 659 akcií Společnosti, což představuje 10,06 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

 

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2011-03-23-Templeton-notification-CZ pdf 171 kB
Datum zvěřejnění: 23. březen 2011

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno