Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2011

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje hlášení akcionáře o změně počtu hlasovacích práv spojených s akciemi

1. Regulovaná informace
Toto oznámení obsahuje regulovanou informaci dle směrnice 2004/109/EC Evropskéhoparlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednosttýkající se informace o emitentech. Oznámení je vydáno v souladu s články 8, 9 a 30 (4)lucemburského zákona ze dne 11. ledna 2008 o transparentních požadavcíchv souvislosti s informacemi o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodovánína regulovaném trhu.

2. Údaj o emitentovi akcií s hlasovacími právy
PEGAS NONWOVENS SA, akciová společnost založená podle lucemburského práva(société anonyme), referenční číslo CSSF E-0043, se sídlem 68-70, boulevard de laPétrusse, L-2320 Luxembourg a zapsána v rejstříku obchodu a společnostív Lucembursku pod číslem B 112.044 („Společnost“).

3. Hlášení akcionáře o počtu hlasovacích práv spojených s akciemi PEGASNONWOVENS SA
Dne 16. června 2011 obdržela Společnost hlášení akcionáře o tom, že investiční fondyspravované společností AEGON Hungary Fund Management Co. se sídlem Ullői utca 1, H-1091 Budapešť, Maďarsko, držely ke dni 7. června 2011 67 321 akcií společnosti PEGASNONWOVENS SA, což představuje 0,73 % podíl na základním kapitálu a hlasovacíchprávech Společnosti. Před 7. červnem 2011 fondy spravované společností AEGONHungary Fund Management Co. držely 469 027 akcií Společnosti, což představovalo5,08 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2011-06-20-AEGON-notification-CZ pdf 87 kB
Datum zvěřejnění: 20. červen 2011

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno