Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2012

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje hlášení akcionáře o změně počtu hlasovacích práv spojených s akciemi

1. Regulovaná informace

Toto oznámení obsahuje regulovanou informaci dle směrnice 2004/109/EC Evropskéhoparlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednosttýkající se informace o emitentech. Oznámení je vydáno v souladu s články 8, 9 a 30 (4)lucemburského zákona ze dne 11. ledna 2008 o transparentních požadavcíchv souvislosti s informacemi o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodovánína regulovaném trhu.

2. Údaj o emitentovi akcií s hlasovacími právy

PEGAS NONWOVENS SA, akciová společnost založená podle lucemburského práva(société anonyme), referenční číslo CSSF E-0043, se sídlem 68-70, boulevard de laPétrusse, L-2320 Luxembourg a zapsána v rejstříku obchodu a společnostív Lucembursku pod číslem B 112.044 („Společnost“).

3. Hlášení akcionáře o počtu hlasovacích práv spojených s akciemi PEGASNONWOVENS SA

Dne 23. července 2012 obdržela Společnost hlášení akcionáře o tom, že společnostWood & Company Funds SICAV PLC se sídlem Level 6, The Mall Offices, Floriana, FRN1470, Malta, držela ke dni 20. července 2012 1 386 491 akcií společnosti PEGASNONWOVENS SA, což představuje 15,02% podíl na základním kapitálu a hlasovacíchprávech Společnosti. Před 20. červencem 2012 Wood & Company Funds SICAV PLC držel1 376 491 akcií Společnosti, což představovalo 14,91% podíl na základním kapitálua hlasovacích právech Společnosti.

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2012-07-24-Wood-notifikace-CZ pdf 134 kB
Datum zvěřejnění: 24. červenec 2012

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno