Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2014

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje hlášení akcionáře o změně počtu hlasovacích práv spojených s akciemi

1. Regulovaná informace

Toto oznámení obsahuje regulovanou informaci dle směrnice 2004/109/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informace o emitentech. Oznámení je vydáno v souladu s články 8, 9 a 30 (4) lucemburského zákona ze dne 11. ledna 2008 o transparentních požadavcích v souvislosti s informacemi o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

2. Údaj o emitentovi akcií s hlasovacími právy

PEGAS NONWOVENS SA, akciová společnost založená podle lucemburského práva (société anonyme), referenční číslo CSSF E-0043, se sídlem 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg a zapsána v rejstříku obchodu a společností v Lucembursku pod číslem B 112.044 („Společnost“).

3. Hlášení akcionáře o počtu hlasovacích práv spojených s akciemi PEGAS NONWOVENS SA

Dne 22. ledna 2014 obdržela Společnost hlášení akcionáře o tom, že Genesis Asset Managers, LLP se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA, držel k 20. lednu 2014 celkem 343 315 akcií společnosti PEGAS NONWOVENS SA, což představuje 3,72 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Před 20. lednem 2014 Genesis Asset Managers, LLP držel 561 200 akcií Společnosti, což představovalo 6,08 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2014-01-24-Genesis-notification-CZ pdf 134 kB
Datum zvěřejnění: 24. leden 2014

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno