Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2012

PEGAS NONWOVENS zvýšil ukazatel EBITDA meziročně o 15 procent

LUCEMBURK/ZNOJMO (30. srpna 2012) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhlna základě neauditovaných výsledků v prvním pololetí 2012 ukazatele EBITDAve výši 17,6 milionu EUR a potvrzuje svůj celoroční výhled.

Konsolidované výnosy dosáhly v prvním pololetí roku hodnoty 92,3 milionu EUR, cožpředstavuje meziroční nárůst o 11,7 %. V samotném druhém čtvrtletí 2012 se celkovévýnosy meziročně zvýšily o 15,4 % na 48,0 milionu EUR. Tento růst byl způsoben vyššímobjemem prodané produkce díky nové výrobní lince, jež byla uvedena do provozuv druhé polovině roku 2011.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činilav prvním pololetí roku 2012 17,6 milionu EUR a vzrostla tak oproti předchozímu rokuo 15,0 %. Meziročního nárůstu ukazatele EBITDA bylo dosaženo zejména díky přínosunové výrobní linky. Meziroční srovnání bylo naopak negativně ovlivněno vyšším počtemdní pravidelných odstávek a změnou stavu zásob hotových výrobků. Ve druhém čtvrtletítohoto roku se ukazatel EBITDA zvýšil v porovnání s druhým čtvrtletím 2011 o 15,2 % na8,1 milionu EUR, a to díky již zmíněné produkci nové výrobní linky.

Provozní zisk (EBIT) činil v prvním pololetí tohoto roku 11,4 milionu EUR, což představujemeziroční nárůst o 3,4 %. V samotném druhém čtvrtletí 2012 se provozní zisk meziročnězvýšil o 2,3 % na 5,0 milionu EUR. Na výši provozního výsledku se pozitivně podílel růstukazatele EBITDA, vyšší úroveň odpisů jej naopak snížila.

Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2012 hodnoty 9,1 milionu EUR, což je meziročněo 15,5 % méně primárně kvůli nižším nerealizovaným kurzovým ziskům. Ve druhémčtvrtletí 2012 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 0,4 milionu EUR, o 89,8 % méně nežve stejném období roku 2011. Tento pokles byl způsoben nerealizovanými kurzovýmirozdíly v porovnávaných obdobích.

„Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme dosáhli meziročního nárůstu ukazatele EBITDAo více než 15 %. Produkce z nové výrobní linky, uvedené do provozu v druhé poloviněloňského roku, přispěla k tomuto růstu největší měrou. Pozitivně vnímáme také obratnepříznivého vývoje cen polymerů z počátku roku. Pokles cen našich hlavních vstupníchmateriálů, který jsme zaznamenali v posledních měsících, významně podpoří výsledkyhospodaření ve třetím čtvrtletí. Solidní provozní výsledky dosažené v první polovině rokua pozitivní výhled na následující měsíce nám umožňují soustředit naše síly a zdroje nadosažení strategických cílů Společnosti.

PEGAS v současné době vstupuje do velmi důležitého období. Stavební práce nabudovaném závodě v Egyptě pokračují v souladu s časovým harmonogramem a již zaněkolik týdnů zahájíme instalaci samotné výrobní technologie. Jsme si vědomi, žeúspěšná realizace projektu výstavby výrobního závodu v Egyptě hraje důležitou roliv dalším rozvoji Společnosti, a proto je pro nás tento projekt v současnosti absolutníprioritou,” okomentoval výsledky František Řezáč, generální ředitel a člen představenstvaspolečnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za druhéčtvrtletí a první pololetí 2012.

V mil. EUR

1. čtvrtletí 2012
1. čtvrtletí 2013
Změna v %
Výnosy
44,3
49,9
12,7
EBITDA
9,5
10,1
6,0
Provozní zisk
6,4
7,2
12,0
Čistý zisk
8,7
3,0
-65,8
V mil. EUR

1. čtvrtletí 2012
1. čtvrtletí 2013

Změna v %

Výnosy
44,3
49,9
12,7
EBITDA
9,5
10,1
6,0
Provozní zisk
6,4
7,2
12,0
Čistý zisk
8,7
3,0
-65,8

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2012-08-30-TZ-1H-2012-CZ pdf 173 kB
Datum zvěřejnění: 30. srpen 2012

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno