Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2013

PEGAS NONWOVENS zvýšil v prvním pololetí 2013 ukazatel EBITDA o 9 % a obnovuje provoz ve svém egyptském závodě

LUCEMBURK/ZNOJMO (29. srpna 2013) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhlna základě neauditovaných výsledků v prvním pololetí 2013 ukazatele EBITDAve výši 19,2 milionu EUR.

Konsolidované výnosy dosáhly v prvním pololetí roku hodnoty 98,1 milionu EUR, cožpředstavuje meziroční nárůst o 6,3 %. Meziroční růst výnosů byl způsoben vyšší úrovnícen polymerů a vyššími prodeji hotových výrobků, zejména v prvním čtvrtletí roku.V samotném druhém čtvrtletí 2013 se celkové výnosy meziročně zvýšily o 0,3 % na 48,1milionu EUR.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činilav prvním pololetí roku 2013 19,2 milionu EUR a vzrostla tak oproti předchozímu rokuo 9,0 %. Meziroční srovnání bylo ovlivněno vývojem cen polymerů a zpožděnímmechanismu přenesení těchto cen, který snížil ukazatel EBITDA v minulém roce, zejménav jeho druhém čtvrtletí. Dobrá výkonnost v oblasti prodeje a snížení skladových zásob vprvních měsících tohoto roku rovněž přispěly k růstu tohoto ukazatele. Nepříznivě naopakpůsobil nárůst osobních nákladů v důsledku vyššího počtu zaměstnanců z titulu zahájeníprovozu nové výrobní linky v Egyptě a přecenění opčního akciového plánu na reálnouhodnotu. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se ukazatel EBITDA zvýšil v porovnánís druhým čtvrtletím 2012 o 12,4 % na 9,1 milionu EUR. Zpoždění v mechanismupřenesení cen polymerů snížilo ukazatel EBITDA ve druhém čtvrtletí minulého roku,zatímco ve stejném období tohoto roku byl tento dopad mírně pozitivní. Nižší nežplánované výsledky ve výrobě a přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotumeziroční nárůst tohoto ukazatele naopak snižovaly.

Provozní zisk (EBIT) činil v prvním pololetí tohoto roku 13,4 milionu EUR, což představujemeziroční nárůst o 17,3 %. V samotném druhém čtvrtletí 2013 se provozní ziskmeziročně zvýšil o 24,0 % na 6,2 milionu EUR. Na výši provozního výsledku se pozitivněpodílel růst ukazatele EBITDA a nižší odpisy.

Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2013 hodnoty 6,7 milionu EUR, což je meziročněo 26,2 % méně primárně kvůli nerealizovaným kurzovým ztrátám. Ve druhém čtvrtletí2013 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 3,7 milionu EUR, o 734,3 % více než vestejném období roku 2012, a to díky vyššímu provoznímu zisku a poklesu ztrát z pohybuměnových kurzů.

„Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme dosáhli meziročního nárůstu ukazatele EBITDA ovíce než 12 %. Meziroční srovnání bylo pozitivně ovlivněno vývojem cen polymerů. Beztohoto vlivu zaostal dosažený ukazatel EBITDA za naším očekáváním, a to zejména nazákladě nižších než plánovaných výsledků ve výrobě.

Jednoznačně pozitivně hodnotíme skutečnost, že se nám velmi rychle podařilokvalifikovat první materiály vyrobené v egyptském závodě a že jsme tak v červenci mohlizahájit komerční dodávky. V tomto týdnu jsme také na základě zlepšené bezpečnostnísituace v Egyptě obnovili zkušební provoz naší egyptské výrobní linky, který jsme bylinuceni v polovině srpna přechodně pozastavit. Bezpečnost našich zaměstnanců však pronás zůstává absolutní prioritou a pokud se situace opět zkomplikuje, budeme neprodleněreagovat. Náš pohled na investici v Egyptě se ale nemění a nadále jsme přesvědčeni, žev dlouhodobém horizontu tento region skýtá zajímavé příležitosti k růstu.

Vzhledem ke zvýšenému napětí posledních týdnů představuje letošní přínos egyptského závodu zřejmě největší neznámou ve výhledu hospodaření druhé poloviny roku. Rovněž nyní nelze přesně odhadnout budoucí vývoj cen polymerů, jež v posledních týdnech začaly opět růst. I přes tyto okolnosti potvrzujeme náš celoroční výhled ukazatele EBITDA, byť předpokládáme jeho naplnění na spodní hranici zveřejněného rozpětí,” okomentoval výsledky František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za druhé čtvrtletí a první pololetí 2013.

V mil. EUR

2. čtvrtletí 2012
2. čtvrtletí 2013
Změna v %
Výnosy
48,0
48,1
0,3
EBITDA
8,1
9,1
12,4
Provozní zisk
5,0
6,2
24,0
Čistý zisk
0,4
3,7
734,3
V mil. EUR

1. pololetí 2012
1. pololetí 2013
Změna v %
Výnosy
92,3
98,1
6,3
EBITDA
17,6
19,2
9,4
Provozní zisk
11,4
13,4
17,3
Čistý zisk
9,1
6,7
-26,2

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2013-08-29-TZ-1H-2013-CZ pdf 166 kB
Datum zvěřejnění: 29. srpen 2013

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno