Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2013

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2012

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditovanékonsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31. prosincem 2012připravené v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

„Společnost v roce 2012 dosáhla ukazatele EBITDA ve výši 38,1 milionu EUR, což jeo 5,7 % více než v předchozím roce a v souladu s celoročním výhledem, který jsmezveřejnili na počátku roku. Naší ambicí bylo dosáhnout výsledků v horní částizveřejněného rozpětí. Nižší než plánovaná výroba, zejména v průběhu třetíhočtvrtletí, a nepříznivý dopad z titulu zpoždění v mechanismu přenesení cen polymerůvšak zapříčinily naplnění našich očekávání na jejich spodní hranici. V průběhuposledního čtvrtletí roku jsme na zlepšení plnění výrobních ukazatelů kladli velkýdůraz a jsem rád, že tato snaha již přinesla své první ovoce.

Rok 2012 však nebyl pouze o finančních výsledcích. V minulém roce se nám podařilovýznamně pokročit v realizaci projektu výstavby výrobního závodu v Egyptě. Tatoinvestice je pro nás mimořádně důležitá. Projekt pro PEGAS představuje příležitoststát se partnerem s globálnějším dosahem, který je pro své zákazníky schopenvyrábět a dodávat netkanou textilii na vysoké kvalitativní úrovni nejen v Evropě, alei v jiných částech světa, v tomto případě v rychle rostoucích a velmi perspektivníchtrzích severní Afriky, Blízkého východu a Asie. Jedná se o naši první investici mimoúzemí České republiky a z tohoto důvodu je projekt pro Společnost velkou výzvou.Velmi nás proto těší, že se nám doposud daří plnit náročný časový harmonogram.

Jednoznačně pozitivně hodnotíme fakt, že naše výrobní kapacita by v tomto roceměla být plně využita. Velmi si vážíme zájmu zákazníků o naše výrobky, díky němužsi na trhu držíme pozici jednoho z předních výrobců netkané textilie. Dobrý odbyt bynebyl možný bez technické spolupráce se zákazníky na vývoji nových materiálů, ježmají vylepšené či úplně nové a unikátní vlastnosti. Na konci minulého roku se námpodařilo komercializovat několik takových materiálů a tato skutečnost by měla v roce2013 vést k navýšení podílu technologicky vyspělých materiálů na celkové produkci.

Prioritou roku 2013 je pro nás již zmíněné spuštění nové výrobní linky v Egyptě.Samozřejmostí je i důraz na zvyšování efektivity výroby a komercializacirozpracovaných technických projektů. Na základě zvýšené výrobní kapacity a díkyoptimalizovanému produktovému portfoliu očekáváme pro rok 2013 zlepšeníhospodářských výsledků a meziroční nárůst ukazatele EBITDA v rozmezíod 5 do 15 %“, sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstvaspolečnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2013-03-14-PEGAS-2012 Prelims-CZ pdf 257 kB
Datum zvěřejnění: 14. březen 2013

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno