Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2012

Společnost PEGAS NONWOVENS SA vykázala ve třetím čtvrtletí 2012 ukazatel EBITDA ve výši 11,3 milionu EUR

LUCEMBURK/ZNOJMO (22. listopadu 2012) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhlna základě neauditovaných výsledků v prvních devíti měsících roku 2012ukazatele EBITDA ve výši 28,9 milionu EUR a potvrzuje svůj celoroční výhled.

Konsolidované výnosy dosáhly v prvních devíti měsících roku hodnoty 140,2 milionu EUR,což představuje meziroční nárůst o 11,0 %. V samotném třetím čtvrtletí 2012 se celkovévýnosy meziročně zvýšily o 9,7 % na 47,9 milionu EUR. Meziroční růst výnosů bylzpůsoben vyšším objemem prodané produkce díky nové výrobní lince, jež byla uvedenado provozu v druhé polovině roku 2011.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činilav prvních devíti měsících roku 2012 28,9 milionu EUR a vzrostla tak oproti předchozímuroku o 10,8 %. Meziročního nárůstu ukazatele EBITDA bylo dosaženo zejména díkypřínosu nové výrobní linky. Meziroční srovnání bylo naopak negativně ovlivněno vyššímpočtem dní pravidelných odstávek, nižší než plánovanou výrobou a nárůstem cenelektrické energie. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku se ukazatel EBITDA zvýšil v porovnáníse stejným obdobím minulého roku o 4,8 % na 11,3 milionu EUR, a to díky již zmíněnéprodukci nové výrobní linky. Nižší než plánovaná výroba naopak meziroční nárůst tohotoukazatele snižovala.

Provozní zisk (EBIT) činil v prvních devíti měsících tohoto roku 19,8 milionu EUR, cožpředstavuje meziroční nárůst o 0,9 %. V samotném třetím čtvrtletí 2012 se provozní ziskmeziročně snížil o 2,1 % na 8,4 milionu EUR. Na výši provozního výsledku se pozitivněpodílel růst ukazatele EBITDA, vyšší úroveň odpisů jej naopak snížila.

Čistý zisk dosáhl v prvních devíti měsících roku 2012 hodnoty 17,7 milionu EUR, což jemeziročně o 8,8 % více primárně díky vyšším nerealizovaným kurzovým ziskům. Vetřetím čtvrtletí 2012 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 8,6 milionu EUR, o 56,8 %více než ve stejném období roku 2011. Tento nárůst byl způsoben nerealizovanýmikurzovými rozdíly v porovnávaných obdobích.

„Společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí tohoto roku ukazatele EBITDA ve výši 11,3 milionuEUR. Tento solidní výsledek byl samozřejmě podpořen kapacitou výrobní linky uvedenédo provozu v loňském roce, ale také i poklesem cen polymerů, který kompenzovalnepříznivé dopady druhého čtvrtletí.

Přestože volatilita cen vstupních materiálů nadále pokračuje a výsledky čtvrtého čtvrtletíbudou z tohoto titulu významně negativně ovlivněny, jsem rád, že můžeme potvrditceloroční výhled ukazatele EBITDA, byť na spodní hranici zveřejněného rozpětí.

V této době se plně soustředíme na finalizaci finančního plánu na rok 2013 a jepotěšitelné, že na základě současného stavu vyjednávání s našimi obchodními partneryvěříme, že výrobní kapacita Společnosti by měla být i v příštím roce vyprodána.

Celková kapacita by měla být v příštím roce podpořena náběhem nové výrobní linky vEgyptě. Tento projekt má pro nás maximální prioritu a s určitou mírou uspokojení mohukonstatovat, že se nám daří naplňovat velmi náročný časový harmonogram instalacea první komerční výrobu očekáváme v průběhu třetího kvartálu 2013.

Zajištění prodeje příštího roku stejně jako úspěšný náběh nové výrobní linky v Egyptějsou otázkou budoucího období. Pokud bych měl zmínit významné události samotnéhotřetího čtvrtletí tohoto roku či posledního období, pak to zcela jistě musí být prestižníocenění „Excellence Award“ od společnosti Procter & Gamble, jež jsme získali již po pátév řadě, a samozřejmě i výplata dividendy ve výši 1,05 EUR na akcii,“ okomentovalvýsledky František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGASNONWOVENS SA.

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za třetíčtvrtletí a prvních devět měsíců 2012.

V mil. Eur

1. čtvrtletí 2012
1. čtvrtletí 2013
Změna v %
Výnosy
43,7
47,9
9,7
EBITDA
10,8
11,3
4,8
Provozní zisk
8,6
8,4
-2,1
Čistý zisk
5,5
8,6
-56,8

V mil. Eur

1. čtvrtletí 2012
1. čtvrtletí 2013
Změna v %
Výnosy
126,3
140,2
11,0
EBITDA
26,0
28,9
10,8
Provozní zisk
19,7
19,8
0,9
Čistý zisk
16,3
17,7
8,8

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2012-11-22-TZ-3Q-2012-CZ pdf 176 kB
Datum zvěřejnění: 22. listopad 2012

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno