Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2012

Společnost PEGAS NONWOVENS významně zvýšila ukazatel EBITDA díky nové výrobní lince

LUCEMBURK/ZNOJMO (24. května 2012) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhlna základě neauditovaných výsledků za první čtvrtletí 2012 celkovýchkonsolidovaných výnosů 44,3 milionu EUR, o 8,0 % více než ve stejném obdobíroku 2011.

Meziroční růst výnosů byl způsoben vyšším objemem prodané produkce díky novévýrobní lince, jež byla uvedena do provozu v druhé polovině roku 2011. Ceny polymerůnaopak meziročně mírně poklesly, a to zhruba o 5 %.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila9,5 milionu EUR, což je o 15,0 % meziročně více. Meziročního nárůstu ukazatele EBITDAbylo dosaženo zejména díky přínosu nové výrobní linky. Zatímco první čtvrtletí minuléhoroku bylo negativně ovlivněno zpožděním v přenesení cen vstupních materiálů do cenhotových výrobků, vliv tohoto mechanismu v prvním čtvrtletí roku letošního byl mírněpozitivní. Meziroční srovnání bylo naopak negativně ovlivněno vyšším počtem dnípravidelných odstávek v prvních třech měsících tohoto roku a změnou stavu zásobhotových výrobků.

Provozní zisk Společnosti v prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl o 4,3 % na 6,4 milionuEUR. Na výši provozního výsledku se pozitivně podílel růst ukazatele EBITDA, vyššíúroveň odpisů ho naopak snížila.

Čistý zisk dosáhl za první čtvrtletí roku 2012 8,7 milionu EUR, meziročně o 36,4 % více,a to na základě vyššího ukazatele EBITDA a vyšších nerealizovaných kurzových zisků.

„V prvním čtvrtletí tohoto roku se do našich výsledků významně promítl výstup z novévýrobní linky uvedené do provozu v druhé polovině loňského roku. Produkce nové linkypřispěla k meziročnímu zvýšení výnosů Společnosti o 8 % na 44,3 milionu EUR a kezvýšení ukazatele EBITDA o 15 % na 9,5 milionu EUR. Dosažené výsledky jsou v souladus naším očekáváním.

V prvních měsících roku jsme zaznamenali opětovný významný nárůst cen polymerů,jenž bude mít negativní vliv na provozní ziskovost druhého čtvrtletí. Ačkoliv nelzebudoucí vývoj cen polymerů odhadnout, pozorujeme v současné době na trhu náznakystabilizace a pevně věříme, že se nám podaří nepříznivý dopad tohoto externího faktoru vprůběhu roku alespoň z části eliminovat. Náš zveřejněný výhled hospodaření na tento rokproto neměníme.

V následujících měsících chceme soustředit naše síly a zdroje na zajištění bezproblémovévýstavby našeho výrobního závodu v Egyptě. Na provozní úrovni v České republice pakbudeme pracovat na optimalizaci provozu nejnovější výrobní linky a dokončení prodejezbývající výrobní kapacity tohoto roku,” sdělil František Řezáč, člen představenstvaspolečnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o.

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SAza první čtvrtletí 2012.

V mil. EUR

1. čtvrtletí 2011
1. čtvrtletí 2012
Změna v %
Výnosy
41,0
44,3
8,0
EBITDA
8,3
9,5
15,0
Provozní zisk
6,1
6,4
4,3
Čistý zisk
6,4
8,7
-36,4

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2012-05-24-TZ-1Q-2012-CZ pdf 173 kB
Datum zvěřejnění: 24. květen 2012

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno