Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2013

Společnost PEGAS NONWOVENS zvýšila díky nové výrobní lince ukazatel EBITDA o 5,7 %

LUCEMBURK/ZNOJMO (14. března 2013) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě předběžných neauditovaných výsledků v roce 2012 celkových konsolidovaných výnosů 187,7 milionu EUR, tj. o 13,2 % více než v roce 2011.

Meziroční růst výnosů byl způsoben vyšším objemem prodané produkce díky novévýrobní lince, jež byla uvedena do provozu v druhé polovině roku 2011. V samotnémčtvrtém čtvrtletí dosáhly konsolidované výnosy hodnoty 47,6 milionu EUR, o 20,2 % vícenež ve stejném období roku 2011.

Ukazatel EBITDA dosáhl v minulém roce 38,1 milionu EUR, o 5,7 % meziročně více.Tohoto nárůstu bylo dosaženo zejména díky spuštění nové výrobní linky. Ve čtvrtémčtvrtletí 2012 činila výše ukazatele EBITDA 9,3 milionu EUR, meziročně o 7,5 % méně.Za meziročním snížením tohoto ukazatele stojí vliv mechanismu přenesení cen, který bylv posledním čtvrtletí minulého roku negativní, zatímco ve stejném období roku 2011výsledky ovlivnil pozitivně.

Provozní zisk (EBIT) činil v roce 2012 26,5 milionu EUR, o 1,2 % méně ve srovnánís rokem 2011. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 dosáhl provozní výsledek 6,7 milionu EUR,meziročně o 6,9 % méně.

Čistý zisk Společnosti v roce 2012 meziročně vzrostl o 49,8 % na 20,9 milionu EUR, a tozejména z důvodu kurzových rozdílů v porovnávaných obdobích. Ve čtvrtém čtvrtletíSpolečnost zaznamenala čistý zisk 3,2 milionu EUR oproti ztrátě 2,3 milionu EUR vestejném období roku 2011.

„Společnost v roce 2012 dosáhla ukazatele EBITDA ve výši 38,1 milionu EUR, což jeo 5,7 % více než v předchozím roce a v souladu s celoročním výhledem, který jsmezveřejnili na počátku roku. Naší ambicí bylo dosáhnout výsledků v horní částizveřejněného rozpětí. Nižší než plánovaná výroba, zejména v průběhu třetího čtvrtletí, anepříznivý dopad z titulu zpoždění v mechanismu přenesení cen polymerů však zapříčinilynaplnění našich očekávání na jejich spodní hranici. V průběhu posledního čtvrtletí rokujsme na zlepšení plnění výrobních ukazatelů kladli velký důraz a jsem rád, že tato snahajiž přinesla své první ovoce.

Rok 2012 však nebyl pouze o finančních výsledcích. V minulém roce se nám podařilovýznamně pokročit v realizaci projektu výstavby výrobního závodu v Egyptě. Tatoinvestice je pro nás mimořádně důležitá. Projekt pro PEGAS představuje příležitost státse partnerem s globálnějším dosahem, který je pro své zákazníky schopen vyrábět adodávat netkanou textilii na vysoké kvalitativní úrovni nejen v Evropě, ale i v jinýchčástech světa, v tomto případě v rychle rostoucích a velmi perspektivních trzích severníAfriky, Blízkého východu a Asie. Jedná se o naši první investici mimo území Českérepubliky a z tohoto důvodu je projekt pro Společnost velkou výzvou. Velmi nás prototěší, že se nám doposud daří plnit náročný časový harmonogram.

Jednoznačně pozitivně hodnotíme fakt, že naše výrobní kapacita by v tomto roce mělabýt plně využita. Velmi si vážíme zájmu zákazníků o naše výrobky, díky němuž si na trhudržíme pozici jednoho z předních výrobců netkané textilie. Dobrý odbyt by nebyl možnýbez technické spolupráce se zákazníky na vývoji nových materiálů, jež mají vylepšené čiúplně nové a unikátní vlastnosti. Na konci minulého roku se nám podařilo komercializovatněkolik takových materiálů a tato skutečnost by měla v roce 2013 vést k navýšení podílutechnologicky vyspělých materiálů na celkové produkci.

Prioritou roku 2013 je pro nás již zmíněné spuštění nové výrobní linky v Egyptě.Samozřejmostí je i důraz na zvyšování efektivity výroby a komercializaci rozpracovanýchtechnických projektů. Na základě zvýšené výrobní kapacity a díky optimalizovanémuproduktovému portfoliu očekáváme pro rok 2013 zlepšení hospodářských výsledkůa meziroční nárůst ukazatele EBITDA v rozmezí od 5 do 15 %“, sdělil František Řezáč,generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA

Předběžné konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SAza čtvrté čtvrtletí a rok 2012.

V mil. EUR

4. čtvrtletí 2011
4. čtvrtletí 2012
Změna v %
Výnosy
  39,6
47,6
   20,2
EBITDA
  10,0
9,3
- 7,5
Provozní zisk
  7,2
6,7
- 6,9
Čistý zisk
- 2,3
3,2
   n/a
V mil. EUR

2011
2012
Změna v %
Výnosy
165,8
187,7
  13,2
EBITDA
36,1
38,1
  5,7
Provozní zisk
26,9
26,5
- 1,2
Čistý zisk 14,0 20,9   49,8

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2013-03-14-TZ-Prelims-2012-CZ pdf 176 kB
Datum zvěřejnění: 14. březen 2013

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno