Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2014

Společnost PEGAS NONWOVENS zvýšila v prvních devíti měsících roku ukazatel EBITDA o téměř 22 % díky nové výrobní kapacitě v Egyptě

LUCEMBURK/ZNOJMO (27. listopadu 2014) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných výsledků v prvních devíti měsících roku 2014 ukazatele EBITDA ve výši 34,1 milionu EUR.

Konsolidované výnosy dosáhly v prvních devíti měsících roku hodnoty 171,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 17,7 %. Meziroční růst výnosů byl způsoben vyššími prodeji hotových výrobků díky produkci z nové výrobní linky v Egyptě a dále pak mírným nárůstem cen polymerů. V samotném třetím čtvrtletí roku činily výnosy 60,4 milionu EUR, tj. o 25,9 % více ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Kromě výše uvedeného se na nárůstu výnosů ve třetím čtvrtletí podílelo i snížení skladových zásob hotových výrobků.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila v prvních devíti měsících roku 2014 34,1 milionu EUR a vzrostla tak oproti předchozímu roku o 21,9 %. Nárůstu ukazatele EBITDA bylo dosaženo zejména díky přínosu egyptského výrobního závodu. Výsledek byl také podpořen slabším kurzem koruny vůči měně EUR. Vliv mechanismu přenesení cen vstupních materiálů byl v meziročním srovnání negativní. Výsledky za prvních devět měsíců jsou v souladu s výhledem zveřejněným na počátku roku, ve kterém Společnost indikovala meziroční nárůst tohoto ukazatele v rozmezí od 12 % do 22 %. EBITDA ve třetím čtvrtletí roku 2014 činila 11,9 milionu EUR, tj. o 35,9 % meziročně více a to ze stejných důvodů, jako je uvedeno výše. Výsledky třetího čtvrtletí byly navíc příznivě ovlivněny poklesem skladových zásob hotových výrobků.

Provozní zisk (EBIT) činil v prvních devíti měsících tohoto roku 22,9 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 23,2 %. V samotném třetím čtvrtletí 2014 se provozní zisk v meziročním srovnání zvýšil o 56,4 % na 8,2 milionu EUR.

Čistý zisk dosáhl v prvních devíti měsících roku 2014 hodnoty 19,5 milionu EUR, což je meziročně o 115 % vícea to zejména z důvodu přínosu nové egyptské výrobní linky a nerealizovaných kurzových změn v porovnávaných obdobích. Ve třetím čtvrtletí 2014 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 8,9 milionu EUR, o 283,5 % více než ve stejném období roku 2013, a to ze stejných důvodů jako je uvedeno výše.

„Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli velmi dobrých výsledků. Na úrovni EBITDA jsme se téměř vyrovnali prvnímu čtvrtletí, přičemž důvody jsou do značné míry analogické jako na počátku roku. Stojí za nimi v prvé řadě přínos naší nové egyptské linky, která od ledna tohoto roku funguje ve standardním režimu komerční produkce. Spokojeni můžeme být i s vývojem v oblasti prodeje, v důsledku čehož jsme výrazně snížili skladové zásoby hotových výrobků. Ve třetím čtvrtletí jsme také pokračovali v naplňování našich cílů týkajících se zvyšování podílu technologicky vyspělých produktů na celkových tržbách. Solidních výsledků jsme dosáhli i přes nepříznivý vývoj cen polymerů, jež kulminovaly v průběhu čtvrtletí. Pokles cen, který poté následoval, by se měl alespoň v malé míře pozitivně promítnout do našeho hospodaření v posledním čtvrtletí roku.

S ohledem na dosažené výsledky za prvních devět měsíců letošního roku potvrzujeme naše očekávání celoročního ukazatele EBITDA.

Kromě úspěšných hospodářských výsledků ve třetím čtvrtletí bych rovněž rád vyzdvihnul příznivě přijatou emisi dluhopisů naší společnosti. Zájem investorů o jejich úpis významně překonal naše očekávání, v důsledku čeho očekáváme přínosy formou snížení úrokových nákladů, zvýšení flexibility a diverzifikace externích zdrojů financování. Do budoucna tak pro nás emise dluhopisů může představovat alternativu k bankovnímu dluhu.

V neposlední řadě jsem si jistý, že naši akcionáři ocenili dividendu ve výši 1,10 EUR na akcii, což představuje přibližně 5 %-ní roční výnos,” okomentoval výsledky František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2014.

V mil. EUR

3. čtvrtletí 2013 3. čtvrtletí 2014 Změna v %
Výnosy 47,9 60,4 25,9 %
EBITDA 8,8
11,9
35,9 %
Provozní zisk 5,2
8,2
56,4 %
Čistý zisk 2,3 8,9 283,5 %

V mil. EUR


9 měsíců 2013 9 měsíců 2014 Změna v %
Výnosy 146,0 171,8 17,7 %
EBITDA 27,9 34,1 21,9 %
Provozní zisk 18,6 22,9 23,2 %
Čistý zisk 9,1 19,5 115,0 %

 

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
Společnost PEGAS NONWOVENS zvýšila v prvních devíti měsících r... pdf 95 kB
Datum zvěřejnění: 27. listopad 2014
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno