Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2012

Společnost PEGAS NONWOVENS zvýšila v roce 2011 ukazatel EBITDA o 2,4 % na 36,1 milionu EUR

LUCEMBURK/ZNOJMO (15. března 2012) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhlna základě předběžných neauditovaných výsledků v roce 2011 celkovýchkonsolidovaných výnosů 165,8 milionu EUR, o 11,9 % více než v roce 2010.

Klíčovou roli ve vývoji výnosů sehrál pokračující růst cenových indexů polymerů, jejichžprůměrné hodnoty v roce 2011 vzrostly oproti průměru roku 2010 o 10 %. K nárůstuvýnosů přispěla i nová linka, jenž byla uvedena do provozu ve třetím čtvrtletí minuléhoroku. V samotném čtvrtém čtvrtletí dosáhly konsolidované výnosy hodnoty39,6 milionu EUR, o 1,8 % více než ve stejném období roku 2010.

Ukazatel EBITDA se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 meziročně zvýšil o 3,0 % a dosáhlhodnoty 10,0 milionů EUR. Nárůstu ukazatele EBITDA v roce 2011 bylo dosaženozejména díky spuštění nové výrobní linky.

Provozní zisk (EBIT) činil v roce 2011 26,9 milionu EUR, o 42,3 % více ve srovnánís rokem 2010. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 dosáhl provozní výsledek 7,2 milionu EUR,meziročně o 26,6 % více. Provozní výsledek hospodaření byl na meziroční bázi výrazněovlivněn nižšími odpisy.

Čistý zisk Společnosti v roce 2011 meziročně klesl o 33,6 % na 14,0 milionů EUR, a tozejména z důvodu kurzových rozdílů v porovnávaných obdobích a vyšší daně z příjmů.Ve čtvrtém čtvrtletí Společnost zaznamenala čistou ztrátu 2,3 milionu EUR oproti zisku3,4 milionu EUR ve stejném období roku 2010.

„Hospodářské výsledky za rok 2011 splnily naše očekávání. Podařilo se nám naplnitceloroční výhled na úrovni ukazatele EBITDA, jenž jsme zveřejnili na počátku minuléhoroku, a to i přes zpomalení poptávky na evropském trhu netkaných textilií v poslednímčtvrtletí roku a náklady spojenými s projektem výstavby nového výrobního závoduv Egyptě.

Kromě solidních výsledků však rok 2011 vnímáme zejména jako úspěšný rokz dlouhodobého pohledu. Na konci minulého roku jsme v našem závodě ve Znojměúspěšně spustili do plného provozu novou výrobní linku, pro PEGAS doposudnejmodernější technologii, která posílí naši pozici technologického lídra v oboru výrobynetkaných textilií. Přelomovým momentem pro vývoj Společnosti pak bylo rozhodnutío zahájení mezinárodní expanze. Prvním krokem realizace této strategie je projektvýstavby výrobního závodu v Egyptě. Jsme rádi, že tento projekt probíhá bezvýznamnějších potíží a v souladu s plánovaným časovým harmonogramem. Rozšiřovánívýrobních kapacit musí jít ruku v ruce se zajištěním prodeje. Zásadním předpokladem jev tomto směru spokojenost zákazníků s našimi výrobky, a proto si velmi vážímeskutečnosti, že se nám v roce 2011 podařilo obhájit prestižní ocenění „Obchodní partnerroku“ od společnosti Procter & Gamble. Věříme, že všechny tyto pozitivní kroky a událostipřinesou své ovoce a budou základem pro budoucí úspěšný vývoj Společnosti.

V roce 2012 chceme stabilizovat naši stávající výrobní základnu, zoptimalizovat provoznejnovější výrobní linky a připravit si dobré předpoklady pro rok 2013, kdy plánujemeuvést do provozu naší první egyptskou linku,“ uvedl k výsledkům František Řezáč, členpředstavenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGASNONWOVENS s.r.o.

Předběžné konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SAza čtvrté čtvrtletí a celorok 2011.

V mil. EUR

4. čtvrtletí 2010
4. čtvrtletí 2011
Změna v %
Výnosy
38,9
39,6
1,8
EBITDA
9,7
10,0
3,0
Provozní zisk
5,7
7,2
26,6
Čistý zisk
3,4
(2,3)
n/a
V mil. EUR

2010
4. 2011
Změna v %
Výnosy
148,2
165,8
11,9
EBITDA
35,2
36,1
2,4
Provozní zisk
18,9
26,9
42,3
Čistý zisk
21,0
14,0
33,6

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2012-03-15-TZ-Prelims-2011-CZ pdf 174 kB
Datum zvěřejnění: 15. březen 2012

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno