Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2007

Datum Název
13. září
2007

ESPI Zpráva č.26/2007 a oznámení o doplňujících informacích o zdanění dividendy

30. srpen
2007

ESPI Zpráva č.25/2007 a oznámení o dni výplaty dividendy a zániku CEE Enterprise a.s.

19. červenec
2007

ESPI Zpráva č.23/2007 o Oznámení o nabytí akcií PEGAS NONWOVENS SA přesahující 5% hlasovacích práv společností Templeton Asset Management Ltd

19. červenec
2007

ESPI Zpráva č.24/2007 a oznámení o snížení podílu na hlasovacích právech ve společnosti PEGAS NONWOVENS SA pod 5% hlasovacích práv - ING TFI

17. červenec
2007

ESPI Zpráva č.22/2007 o Oznámení o vypořádání prodeje akcií hlavním akcionářem a změně akcionářské struktury

17. červenec
2007

ESPI Zpráva č.21/2007 o Oznámení o nabytí akcií PEGAS NONWOVENS SA přesahující 5% hlasovacích práv společností OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

11. červenec
2007

ESPI zpráva č.20/2007 a oznámení o rozhodnutí svého hlavního akcionáře o umístění podílu v PEGAS NONWOVENS SA na burzách v Praze a ve Varšavě

11. červen
2007

Oznámení o ukončení soudního sporu

03. květen
2007

ESPI zpráva č.19/2007 a oznámení o notifikaci svého hlavního akcionáře o potenciálním prodeji akcií

03. květen
2007

ESPI zpráva č.18/2007 a oznámení o dokončení refinancování a o dividendové politice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno