Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2017

Datum Název
30. srpen
2017

PEGAS NONWOVENS bere na vědomí schválení vyřazení akcií z obchodování na Varšavské burze polským dozorovým orgánem

25. srpen
2017

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje manažerské transakce

24. srpen
2017

PEGAS NONWOVENS dosáhl v prvním pololetí 2017 ukazatele EBITDA ve výši 20,7 milionu EUR

21. srpen
2017

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje hlášení akcionáře (R2G Rohan S.à r.l.) o změně počtu hlasovacích práv spojených s akciemi

21. srpen
2017

PEGAS NONWOVENS SA vypracoval a doručil stanovisko k dobrovolné nabídce převzetí

14. srpen
2017

PEGAS NONWOVENS SA obdržel dobrovolnou nabídku převzetí od společnosti R2G Rohan Czech s.r.o.

02. srpen
2017

PEGAS NONWOVENS oznamuje uzavření smlouvy na dodávku nové výrobní linky pro závod v Jižní Africe

18. červenec
2017

PEGAS NONWOVENS SA bere na vědomí oznámení společnosti R2G Rohan Czech s.r.o. o rozhodnutí jejích orgánů učinit nabídku převzetí

18. červenec
2017

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje hlášení akcionáře (R2G) o změně počtu hlasovacích práv spojených s akciemi

11. červenec
2017

PEGAS NONWOVENS uzavřel smlouvu o koupi pozemku pro výstavbu výrobního závodu v Jižní Africe

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno