Valná hromada - 12-2020

123
Datum Název
06. leden
2021

Poznámka: Odložená valná hromada, která se měla konat 8.1.2021, byla odvolána na základě rozhodnutí představenstva z 4.1.2021.

06. leden
2021

Poznámka: Hlavní akcionář dne 4.1.2021 vzal zpět z formálních důvodů svoji žádost ze dne 27.10.2020 o svolání valné hromady a předložení jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů a současně podal novou žádost, která je všech podstatných ohledech totožná s žádostí z 27.10.2020. Představenstvo společnosti s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji pandemie COVID-19 rozhodlo, že o návrhu rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 4.1.2021 bude rozhodováno mimo valnou hromadu (per rollam) v písemné formě. Prosím přejděte na sekci Valná hromada/Per rollam 2021 pro více informací.

06. leden
2021

Oznámení o odvolání valné hromady a souhlas hlavního akcionáře s odvoláním valné hromady

30. listopad
2020

Řádná valná hromada svolaná na 8. 12. 2020 byla odložena na 8. 1. 2021 – prosím přejděte na sekci Investoři a média/Valná hromada/Odložená VH 8-1-2021 pro více informací

04. listopad
2020

Oznámení o řádné valné hromadě 12-2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 8-12-2020 pdf 569 kB
Vzor plné moci docx 43 kB
Vzor potvrzení správce docx 32 kB
Žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady společnosti PFNonwovens a.s pdf 8,12 MB
Jednací řád valné hromady společnosti PFNonwovens a.s pdf 69 kB
Stanovisko k bodu č. 1 - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů pdf 52 kB
Návrh usnesení k bodu č. 2 - Schválení jednacího řádu pdf 96 kB
Návrh usnesení k bodu č.3 - Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti pdf 112 kB
Rozhodnutí ČNB pdf 925 kB
Zdůvodnění výše protiplnění pdf 6,07 MB
Celkový počet akcií a hlasů pdf 60 kB
30. listopad
2020

Další dokumentace

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno