Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2013

Záměr výplaty dividendy

LUCEMBURK/ZNOJMO, 15. května 2013 – Společnost PEGAS NONWOVENS SA(dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje záměr výplaty dividendy vevýši 9 690 870 EUR, tj. 1,05 EUR na akcii.

Představenstvo Společnosti dne 15. května 2013 rozhodlo, že nadcházející valnéhromadě akcionářů navrhne výplatu dividendy ve výši 9 690 870 EUR, tj. 1,05 EUR najednu akcii. Zdrojem výplaty dividendy bude zisk roku 2012 a nerozdělený zisk minulýchlet. Výplata dividendy podléhá schválení řádnou valnou hromadou Společnosti, která sebude konat 17. června 2013 v Lucembursku. Představenstvo navrhne valné hromaděstanovit rozhodný den pro vznik nároku na dividendu (tj. den, na jehož konci jsou akcie snárokem na dividendu registrovány na účtech oprávněných osob ve vypořádacíchsystémech Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Krajowy Depozyt PapierówWartościowych Spółka Akcyjna či jiných vypořádacích systémů) na 18. října 2013 avýplatu dividendy na 29. října 2013.

„Společnost prochází v posledních letech významným investičním vývojem spočívajícím vrozšiřování výrobních kapacit v České republice a výstavbou nového výrobního závodu vEgyptě. Proto musíme přistupovat uvážlivě a obezřetně k řízení našich finančních zdrojůa uchovat si tak rezervy pro případné neočekávané události, jež mohou v budoucnunastat. Z tohoto důvodu návrh představenstva vyplatit stejnou výši dividendy jako v roceminulém nepovažujeme za změnu naší dividendové politiky. I v příštích letech bychomchtěli vyplácet minimálně stejnou výši dividendy, přičemž naším záměrem bude absolutníčástku meziročně zvyšovat. Věříme, že návrh dividendy ve výši téměř 9,7 milionu EUR,tj. 1,05 EUR na jednu akcii, i tak představuje pro naše akcionáře atraktivní zhodnoceníjejich finančních prostředků,” sdělil František Řezáč, generální ředitel a členpředstavenstva PEGAS NONWOVENS SA.

Podaří-li se udržet uspokojivé finanční výsledky a nevyskytnou-li se jiné atraktivnípříležitosti, bude se PEGAS snažit pokračovat ve své progresivní dividendové politice.Konkrétní cíle jako poměr výplaty dividendy na čistém zisku nebo předpokládanýdividendový výnos nebyly Společností stanoveny.

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2013-05-15-Zamer-dividendy-CZ pdf 166 kB
Datum zvěřejnění: 15. květen 2013

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno