O Společnosti

PFNonwovens a.s. (dále jen „Společnost“) a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina“) jsou jedním z předních výrobců netkaných textilií v EMEA regionu (Evropa, Střední východ a Afrika) používaných zejména na trhu osobních hygienických výrobků. Od svého založení v roce 1990 Skupina vyrostla v jednoho z největších výrobců netkaných textilií typu spunmelt v EMEA regionu (měřeno roční výrobní kapacitou). Skupina v současné době provozuje devět výrobních linek v České republice a jednu výrobní linku v Egyptě, která začala s komerčním provozem v roce 2013. Celková výrobní kapacita Skupiny za rok je v současnosti do 100 tisíc tun netkaných textilií v České republice a do 20 tisíc tun v Egyptě. 

Skupina se skládá z holdingové společnosti v České republice a čtyř provozních společností, jimiž jsou PFNonwovens Czech s.r.o., PFN - GIC a.s., PFN – NW a.s. a PFN – NS a.s., všechny se sídlem v České republice. V červnu 2011 byla založena společnost PFNonwovens Egypt LLC, která realizuje investici v Egyptě. V červenci 2016 byla založena dceřiná společnost PFNONWOVENS RSA (PTY) LTD za účelem realizace investičního záměru v Jihoafrické republice. Ke konci roku 2019 zaměstnávala Skupina takřka 690 lidí.

Majoritním akcionářem Společnosti se v září 2017 v souvislosti s dobrovolnou nabídkou převzetí stala společnost R2G Rohan Czech s.r.o. (od 13. června 2018 PFNonwovens Holding s.r.o.), která aktuálně drží necelých 90 % akcií Společnosti.  

Akcie PFNonwovens a.s. (dříve PEGAS NONWOVENS a.s.) jsou kotovány na burze v Praze. Free float představuje 10% akcií Společnosti. 

Skupina je členem European Disposables and Nonwovens Association (EDANA).

Společnost PFNonwovens a.s. a společnosti jí ovládané jsou členy koncernu PFNonwovens podléhající jednotnému řízení společnosti PFNonwovens Holding s.r.o. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Obrázek znázorňující současnou strukturu koncernu PFNonwovens:

3224

 


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno