NUCENÝ PŘECHOD AKCIÍ

Datum Název
01. únor
2022

Formuláře k sdělení bankovního účtu k 1.2.2022

31. březen
2021

Sdělení k probíhající výplatě protiplnění

05. březen
2021

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání

15. únor
2021

Oznámení o přijetí rozhodnutí valné hromady

Oznámení o přijetí rozhodnutí valné hromady pdf 269 kB
Notářský zápis o rozhodování per rollam pdf 9,87 MB
Zdůvodnění výše protiplnění pdf 6,07 MB
Rozhodnutí ČNB pdf 925 kB
Oznámení o zpřístupnění formulářů pro sdělení bankovního účtu pdf 477 kB
Formulář pro sdělení bankovního účtu pro fyzické osoby s bydlištěm v ČR nebo mimo ČR s platbou do ČR pdf 209 kB
Formulář pro sdělení bankovního účtu pro fyzické osoby s bydlištěm mimo ČR s platbou mimo ČR pdf 280 kB
Formulář pro sdělení bankovního účtu pro právnické osoby se sídlem v ČR nebo mimo ČR s platbou do ČR pdf 209 kB
Formulář pro sdělení bankovního účtu pro právnické osoby se sídlem mimo ČR s platbou mimo ČR pdf 281 kB
Doporučená plná moc pro podání sdělení bankovního účtu pro výplatu protiplnění za účastnické cenné papíry docx 21 kB
15. únor
2021

Poznámka: Akcionář může použít jakoukoli jinou plnou moc splňující požadavky zákona a usnesení valné hromady společnosti o nuceném přechodu cenných papírů.

06. leden
2021

Poznámka: Hlavní akcionář dne 4.1.2021 vzal zpět z formálních důvodů svoji žádost ze dne 27.10.2020 o svolání valné hromady a předložení jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů a současně podal novou žádost, která je ve všech podstatných ohledech totožná s žádostí z 27.10.2020. Zveřejňujeme tímto dokumenty související s novou žádostí hlavního akcionáře ze dne 4.1.2021. Rozhodnutí ČNB a zdůvodnění výše protiplnění, které hlavní akcionář předložil s žádostí z 4.1.2021, jsou totožné s těmi, které byly předloženy hlavním akcionářem s žádostí z 27.10.2020.

06. leden
2021

Nucený přechod akcií – dokumenty (žádost hlavního akcionáře ze dne 4.1.2021)

30. říjen
2020

Nucený přechod akcií – dokumenty (žádost hlavního akcionáře ze dne 27.10.2020)

Investoři a média

tel.: +420 515 262 411
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
Zavřít okno